• Varig tilrettelagt arbeid, VTA

  Vårt mål er at den enkelte deltaker skal føle seg verdsatt, samt å få lov til å være til nytte for samfunnet. Vi har et trygt fellesskap hvor hver enkelt blir sett, og hvor man individuelt får en hverdag med tilpassede utfordringer og varierte arbeidsoppgaver.

  Vi har tilrettelagte arbeidsplasser til mennesker med behov for varig tilrettelagt arbeid.
  For å få plass på VTA må søkeren være innvilget eller i nær fremtid ventes å få en varig uførepensjon, og samtidig ha lyst til å jobbe. Vårt faglige innhold og metode er basert på mange års arbeid og utvikling innen attføringsbransjen. VTA-avdelingen har 45 VTA-plasser, og 3-7 praksisplasser for skoleelever. I tillegg er det muligheter for hospiteringsplasser når det er kapasitet til det.  • Hva som er viktig på VTA?

 • Meningsfylt arbeid.
 • Følge de krav som stilles i reelt arbeidsmiljø som frammøte, sosiale krav, fremtreden osv.
 • Personlig utvikling med videre muligheter.
 • Individuell oppfølgning og tilpasning av arbeidsoppgaver.
 • Spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

 • Hvilken type arbeid?

 • Montering og sammenstilling av produkter
 • Lagerarbeid/ logistikk
 • Kantine/ kjøkken
 • Sjåførtjenester
 • Vaskeri
 • Sosiale aktiviteter

 • Fellesmøter
 • Høsttur
 • Julebord
 • Vårfest
 • Daglig trim
 • Felles varm mat på onsdager og fredager
Varighet:
Varig
Oppstart: Avtales.
Sted: Damsletta 4, 2827 Hunndalen
Søknad: Innsøkning gjøres i samråd med NAV. VTA plassene er fordelt på kommunene Gjøvik, Østre- og Vestre Toten

Vil du vite mer, ta kontakt

Harald Jøranli: tlf. 95219137

Kristin Røyseng: tlf. 95227529